Družboslovje

DružboslovjeEkonomijapom. akad. dr. Petra Cajnko
Zaposlitev:E-naslov:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko UMdr.petra.cajnko@gmail.com; petra.cajnko@um.si
pom. akad. dr. Miha Dominko
Zaposlitev:E-naslov:
Inštitut za ekonomska raziskovanjamiha.dominko@ier.si
pom. akad. dr. Aleš Kuhar
Zaposlitev:E-naslov:
Biotehniška fakulteta ULales.kuhar@bf.uni-lj.si
pom. akad. dr. Janez Malačič
Zaposlitev:E-naslov:
Ekonomska fakulteta ULjanez.malacic@ef.uni-lj.si
pom. akad. dr. Jože Sambt
Zaposlitev:E-naslov:
Ekonomska Fakulteta ULjoze.sambt@ef.uni-lj.si
pom. akad. dr. Simona Šarotar Žižek
Zaposlitev:E-naslov:
Ekonomsko-poslovna fakulteta UMsimona.sarotar-zizek@um.si
pom. akad. dr. Štefan Ščap
Zaposlitev:E-naslov:
Feniks d.o.o.stefan.scap@siol.net
pom. akad. dr. Branko Škafar
Zaposlitev:E-naslov:
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šolabranko.skafar@siol.net
pom. akad. dr. Štefan Špilak
Zaposlitev:E-naslov:
upokojenstefan.spilak@gmail.com
Kriminologija in socialno delopom. akad. dr. Katja Eman
Zaposlitev:E-naslov:
Fakulteta za varnostne vede UMkatja.eman@fvv.uni-mb.si
Politične vedepom. akad. dr. Darko Anželj
Zaposlitev:E-naslov:
Ministrstvo za notranje zadevedarko.anzelj@gmail.com
pom. akad. dr. Karmen Erjavec
Zaposlitev:E-naslov:
Fakulteta za družbene vede ULkarmen.erjavec@gmail.com
pom. akad. dr. Manja Klemenčič
Zaposlitev:E-naslov:
Predavateljica sociologije visokega solstva, Univerza Harvardmanja.klemencic@gmail.com
pom. akad. dr. Stanislav Raščan
Zaposlitev:E-naslov:
Ministrstvo za zunanje zadeve RSstanislav.rascan@gov.si
pom. akad. dr. Alojz Šteiner
Zaposlitev:E-naslov:
sedaj upokojensteinera@hotmail.com
Pravopom. akad. dr. Etelka Korpič-Horvat
Zaposlitev:E-naslov:
Ustavno sodišče RSetelka.korpichorvat@gmail.com
pom. akad. dr. Darja Senčur Peček
Zaposlitev:E-naslov:
Pravna fakulteta UMdarja.sencur-pecek@um.si
pom. akad. dr. Iztok Štefanec
Zaposlitev:E-naslov:
Ustavno sodišče Republike Slovenijeiztok.stefanec@gmail.com
pom. akad. dr. Ludvik Toplak (izredni član)
Zaposlitev:E-naslov:
Upokojenludvik.toplak@almamater.si
pom. akad. dr. Saša Zagorc
Zaposlitev:E-naslov:
Pravna fakulteta ULsasa.zagorc@pf.uni-lj.si
Psihologijapom. akad. dr. Karin Bakračevič Vukman
Zaposlitev:E-naslov:
Filozofska fakulteta UMkarin.bakracevic@um.si
pom. akad. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Zaposlitev:E-naslov:
Fakulteta za socialno delo ULgabi.cacinovic@fsd.uni-lj.si
pom. akad. dr. Nuša Farič
Zaposlitev:E-naslov:
Univerza v Edinburghunfaric@gmail.com
pom. akad. dr. Ludvik Horvat
Zaposlitev:E-naslov:
Filozofska fakulteta UL
pom. akad. dr. Barbara Horvat Rauter
Zaposlitev:E-naslov:
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS-Sočabarbarahorvat84@gmail.com
pom. akad. dr. Metka Kuhar
Zaposlitev:E-naslov:
Fakulteta za družbene vede ULmetka.kuhar@fdv.uni-lj.si
Sociologijapom. akad. dr. Albina Nećak Lük
Zaposlitev:E-naslov:
Filozofska fakulteta UL, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovjealbina.necak@guest.arnes.si
Športpom. akad. dr. Miran Kondrič
Zaposlitev:E-naslov:
Fakulteta za šport ULmiran.kondric@fsp.uni-lj.si
pom. akad. dr. Jože Štihec
Zaposlitev:E-naslov:
Fakulteta za šport ULjoze.stihec@guest.arnes.si
Upravne in organizacijske vedepom. akad. dr. Davorin Kofjač
Zaposlitev:E-naslov:
davorin.kofjac@gmail.com
pom. akad. dr. Branko Lobnikar
Zaposlitev:E-naslov:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede branko.lobnikar@fvv.uni-mb.si
Vzgoja in izobraževanjepom. akad. dr. Dejan Hozjan
Zaposlitev:E-naslov:
Pedagoški inštitut Ljubljanadejan.hozjan@pef.upr.si
pom. akad. dr. Martin Kramar
Zaposlitev:E-naslov:
Filozofska fakulteta UMmartin.kramar@guest.um.si
pom. akad. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Zaposlitev:E-naslov:
Pedagoška fakulteta UPjurka.lepicnik@pef.upr.si
pom. akad. dr. Judit Zágorec - Csuka
Zaposlitev:E-naslov:
Dvojezična osnovna šola I Lendava; Filozofska fakulteta UMzcs.judit@gmail.com