Predstavitev
pom. akad. dr. Davorin Kofjač
Znanstvena veda: Družboslovje
Znanstveno področje: Upravne in organizacijske vede

E-pošta: davorin.kofjac@gmail.com

Zaposlitev: /

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2007 na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru s tezo "Prilagodljivi algoritem za kontrolo zalog z mehko logiko v negotovem okolju". Diplomiral leta 2003 na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo "Uporaba modelov sistemske dinamike in nevronskih mrež pri kontroli skladiščnega poslovanja".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Deluje na sledečih raziskovalnih področjih: operacijske raziskave, modeliranje in simulacija sistemov, umetna inteligenca in sistemi za podporo odločanju.