Predstavitev
pom. akad. dr. Janez Malačič
Znanstvena veda: Družboslovje
Znanstveno področje: Ekonomija

E-pošta: janez.malacic@ef.uni-lj.si

Zaposlitev: Ekonomska fakulteta UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1983 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Elementi teorij reprodukcije prebivalstva in delovne sile". Magistriral leta 1977 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo "Determinante delovne sile (aktivnega prebivalstva) SR Slovenije z jugoslovanske perspektive". Diplomiral leta 1972 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Lendava kot centralni kraj narodnostno mešanega ozemlja".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Njegovo strokovno področje je demografija, še posebej v povezavi z ekonomiko dela, migracijsko problematiko in ekonomsko statistiko.