Pokojni člani PAZU

Vladimir Kos

rojen 02.06.1924, umrl julij 2022
član PAZU-ja od leta 2006
doktor znanosti – Humanistika – Teologija

Slavica Šikovec

rojena 28.09.1929, umrla januarja 2022
ustanovna članica PAZU-ja
doktorica znanosti – Biotehnika  – Rastlinska produkcija in predelava – enologinja

Dragica Turnšek

rojena 06.08.1932, umrla septembra 2021
ustanovna članica PAZU-ja
doktorica znanosti – Naravoslovje – geologija – slovenska geologinja in paleontologinja

Cvetka Hedžet Tóth

rojena 28.10.1948, umrla decembra 2020
ustanovna članica PAZU-ja
doktorica znanosti – Humanistika – filozofija – predstojnica katedre za sistematsko filozofijo in senatorka Filozofske fakultete v Ljubljani

Franc Mesarič

rojen 3.4.1938, umrl marca 2020
član PAZU-ja od leta 2006
doktor znanosti – Umetnost – predstavnik slikarskega hiperrealizma v Jugoslaviji

Alojz Slavič

rojen 20.05.1940, umrl maja 2019
član PAZU-ja od leta 2004
doktor znanosti – Biotehnika – eminenca v slovenskem kmetijskem prostoru, zlasti v prašičereji

Anton Vratuša

rojen 21.2.1915, umrl julija 2017
član PAZU-ja od leta 2002
doktor znanosti – Humanistika, literarne vede, redni član SAZU.

Franc Zadravec
rojen 27.9.1925, umrl julija 2016
član PAZU-ja od leta 2002
doktor znanosti – Humanistika, literarne vede – zaslužni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, redni član SAZU.

Franc Sunčič

rojen 1.12.1932, umrl oktobra 2015
ustanovni član PAZU-ja
doktor znanosti – Biotehnika, živalska produkcija in predelava – profesor na Biotehniški fakulteti.

Jože Korošec

rojen 24.2.1930, umrl januarja 2014
ustanovni član PAZU-ja
doktor znanosti – Biotehnika, rastlinska produkcija in predelava – redni profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Mirko Čeh

rojen 26.6.1923, umrl februarja 2013
ustanovni član PAZU-ja
doktor znanosti – Kemija – redni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.

Jože Bedernjak

rojen 9.9.1935, umrl maja 2009
član PAZU-ja od leta 2004
doktor znanosti – Medicina – specialist infektolog v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

Drago Filipič

rojen 8.10.1943, umrl avgusta 2008
ustanovni član PAZU-ja
doktor znanosti – Ekonomija – profesor na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Mihael Kuzmič

rojen 22.9.1942, umrl avgusta 2005
član PAZU-ja od leta 2004
doktor znanosti – Zgodovinopisje, ameriške študije – profesor na Teološki fakulteti.

Borut Brumen

rojen 10.2.1963, umrl julija 2005
ustanovni član PAZU-ja
doktor znanosti – Etnologija – izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Vekoslav Grmič

rojen 4.6.1923, umrl marca 2005
ustanovni član PAZU-ja
doktor znanosti – Teologija – redni profesor na mariborskem oddelku Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.

Anton Ferenc

rojen 6.12.1927, umrl oktobra 2003
ustanovni član PAZU-ja
doktor znanosti – Zgodovinopisje – profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, svetnik Inštituta za novejšo zgodovino.stag 9000