Nominacija za članstvo

Članstvo v PAZU-ju je regionalno in družbeno priznanje.

Redni član PAZU je lahko doktor znanosti, ki je rojen, živi ali je živel v Pomurju in znanstveno odličnost izkaže z izvirnim znanstvenim člankom v znanstveni publicistiki PAZU. Redni član PAZU je lahko tudi vrhunski umetnik, ki je rojen, živi ali je živel v Pomurju.

Za izrednega člana PAZU je lahko izvoljen doktor znanosti ali vrhunski umetnik, ki ne izhaja iz Pomurja, je pa dejavno povezan s Pomurjem ali je ustvaril posebno pomembna dela na področju znanosti ali umetnosti.

Nove člane lahko nominira kateri koli izmed članov PAZU-ja. Pristopnine ali članarine ni. Vsak član je ob nominaciji naprošen, da za arhiv, ki je v posebni vitrini Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti, posreduje eno kopijo doktorske disertacije ter da za revijo ANALI PAZU ali ANALI PAZU HD prispeva znanstveni članek, po možnosti v roku dveh mesecev od predložitve nominacije. Podrobnejša navodila za sprejem v članstvo so v priloženem dokumentu na tej strani.

pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC,
         predsednik PAZU

Nominacija s pristopno izjavo (.pdf)