Promocija znanosti – predavanja

Zdravje v Pomurju

16118429_10209816192333809_372012667_n

Posvet z okroglo mizo s strokovno javnostjo
Predavanje izvedeno: 13. januar 2017, PIŠK Murska Sobota

Na posvetu so Pomurski akademiki in drugi prisotni opozorili na številne pomembne vidike in okoliščine pri nadaljnjem razvoju zdravstva ter zdravja v Pomurju. Posebej so izpostavili najpogostejše dejavnike za pojav akutnih bolezni, tudi zaradi neželjenih učinkov zdravil. Hkrati z vidikom družinske medicine so bili poudarjeni novi razvojni potenciali na področju kardiologije, ki lahko pomembno spremenjo diagnostično in terapevtsko obravnavo, predvsem ishemične srčne bolezni. Pomembne novosti so predvidene tudi na področju srčnega popuščanja, kjer bo izvedena velika raziskava o številu bolnikov s srčnim popuščanjem v Murski Soboti (SOBOTA-HF), hkrati pa bo začela delovati specializirana ambulanta za bolnike s srčnim popuščanjem.


Hermenevtika metafizike


Avtorica: pom. akad. dr. Cvetke HEDŽET TÓTH
Predstavitev dela izvedena: 27. maj 2011, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Vrt spominov in tovarištva

Delo Hermenevtika metafizike s podnaslovom Metafizika − materializem − etika − utopija je razdeljeno na tri poglavja, ki so sklenjeni problemski sklopi. Vsako poglavje vsebuje troje prispevkov in v njih izstopajo problemi, ki so zelo zaznamovali naš čas, še posebej zaradi politike, ki je povsem zasvojila 20. stoletje. V posthistorični, postutopični, postupanjski, skratka v postmoderni dobi smo. S koncem vélikih zgodb in njihovih mojstrov mišljenja ostaja teorija v določenih trenutkih skorajda nemočna glede tega, kako misliti pojem napredka, kajti neka zelo določena ideja organizirane solidarnosti se je po letu 1989 izpela in povsem sesula v nekaj tednih, kot da bi klic nazaj k naravi (cikličnost) povsem izpodrinil nekdanjo zaverovanost v zgodovino (linearičnost) kot napredujoče gibanje.


Odnos kot jedro spoznanja: Kitajska filozofija od antičnih klasikov do modernega konfucijanstva


Avtorica: pom. akad. dr. Jana Rošker
Predstavitev dela izvedena: 8. januar 2011, PIŠK Murska Sobota

Odnos kot jedro spoznanja: Kitajska filozofija od antičnih klasikov do modernega konfucijanstvaponuja drugačen vpogled v pisano panoramo kitajske idejne zgodovine, ki sega vse od antičnih protofilozofskih klasikov pa do sodobnih sintez evroameriške in postmaostične miselnosti. Bralca vodi do uvida v posebnosti kitajskega iskanja spoznanja. Drugačno razumevanje človeškega bivanja nudi tudi možnost kritične relativizacije idejne zgodovine človeštva. Zato lahko kitajska filozofija, kot piše na naslovnici knjige, vsaj delno zapolni vrzel odtujenosti, ki opredeljuje krizo sodobne zahodne filozofije. Drugačnost njenih uvidov v temeljna vprašanja bivanja je most, ki presega okvire utečenih predsodkov.


Priznavanje in sprejemanje raznolikosti v šolskem sistemu

Avtorica: pom. akad. dr. Zdenka Čebašek-Travnik
Predavanje izvedeno: 7. maj 2010, PIŠK Murska Sobota

Temeljno vprašanje, ki je bilo izpostavljenjo je ali so velike razlike v rezultatih nacionalnega preverjanja znanja med posameznimi regijami dopustne ali pa gre za kršitve človekovih pravic. Poudarila je, da je država tista, ki mora dati odgovor zakaj takšne razlike in v kolikor se izkaže, da je te razlike možno odpraviti, mora to z ustreznimi ukrepi tudi storiti.

 


Spodbujanje “SPIN-OFF podjetij


Avtor: pom. akad. dr. Franc Gider
Predavanje izvedeno: 3. maja 2010, Jakijeva dvorana, Murska Sobota – organizirano v sodelovanju s Pomursko gospodarsko zbornico.

Program Valor je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) izvajala v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo v letih 2008 in 2009. Program je bil namenjen spodbujanju prenosa znanja iz raziskovalnih institucij v nova visoko tehnološka podjetja. V program je bilo vključenih 5 podjetij, katerih projekti so bili usmerjeni v zagon podjetja za trženje visoko tehnoloških izdelkov. Po doseženih rezultatih ob zaključku projektov lahko ugotovimo, da je program dosegel svoj namen. V slovenskem prostoru je dvignil zavest raziskovalcev, da je treba razmišljati o prodoru izdelkov na trg, po drugi strani pa spodbudil gospodarstvo, da razmišlja o uvajanju novih tehnologij v proizvodnjo. Vseh 5 podjetij, ki so bila vključena v program, je doseglo pozitivne rezultate, najbolj se to odraža na povečanem številu zaposlenih in dokončanju prototipov za predstavitev trgu.


Nastanek in razvoj življenja v vesolju

Avtor: pom. akad. dr. Mitja Slavinec
Predavanje je potekalo 30. marca 2010 v sklopu razstave MOJE ZVEZDARNE, Pavel Kunaver, pionir  slovenske amaterske astronomije

Na predavanju so bili predstavljeni pogoji, potrebni za nastanek življenja v vesolju, pomen raznolikosti za obstoj živih bitij, povezanost evolucije in življenjske dobe posameznih bitij s hitrostjo sprememb v vesolju in možni scenarij nadaljnjega razvoja vesolja.
Čas je ena izmed osnovnih fizikalnih enot. Je količina, ki med drugim določa različne stadije v življenjski dobi posameznika, razvoja življenja in nenazadnje celotnega vesolja. Oglejmo si kako čas vpliva na razvoj življenja in kako se le-to prilagaja na časovne spremembe v okolju. Življenje se je med evolucijo prilagajalo spremembam razmer v prostoru. V nadaljevanju si oglejmo kakšen je bil časovni potek teh sprememb. Ozrli se bomo v preteklost in prihodnost in to na treh časovnih skalah, značilnih za nastanek in razvoj civilizacije, življenja in celotnega vesolja.


Študija analize staranja dentalnih zlitin

DSC_0500_209

Avtorica: pom. akad. dr. Rebeka Rudolf
Predavanje je potekalo v ponedeljek, 17. septembra 2007 v prostorih Pokrajinske študijske knjižnice Murska Sobota

Staranje je univerzalni proces, ki poteka tako pri živih organizmih kot pri materialih. Za medicinsko stroko predstavlja staranje sindrom univerzalnih, progresivnih in ireverzibilnih procesov, ki se dogajajo na molekularnem nivoju (DNK, proteini, lipidi) in na nivoju organov. Povsem drugače vidi staranje materialov inženirska stroka, ki proces obravnava kot utrujenost materiala, utrjevanje, korozijo, degradacijo, deformacijo idr. Stomatološki materiali so podvrženi spremembam, ki nastajajo zaradi njihovega oblikovanja v laboratoriju (zlitine, keramika, polimeri) ali zaradi funkcionalne uporabe v ustih (kompoziti, amalgani). Spremembe so lahko spontane (kot npr. sintranje keramike na dentalno zlitino, polimerizacija akrilatov in lepljenje atačmenov) ali namerne s ciljem izboljšanja fizikalno-kemijskih lastnosti, nastanka pasivizacijske plasti na površini idr. Stomatološki materiali so v ustih izpostavljeni spremembam temperature, različnim pH vrednostim, velikim žvečnim in drugim silam.


Pivo ali izotonični napitek po rekreativni telesni aktivnosti: ali je to vprašanje?

Avtor: pom. akad. dr. Mitja Lainščak
Predavanje je bilo izvedeno 27. avgusta 2007 v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota.

Pitje tekočine je vsakdanje opravilo, s katerim zagotavljamo zadosten vnos tekočine in številnih snovi, ki so bistvenega pomena za normalno delovanje organizma. Ob telesni aktivnosti se povečajo izgube vode in soli ter nekaterih nujno potrebnih elementov, ki jih moramo ustrezno nadomeščati. Veliko ljudi se ukvarja z rekreativno telesno aktivnostjo, vendar je način in vrsta vadbe ter način pitja in prehrana pogosto neprimeren. Ponavadi je aktivnost preveč intenzivna in neredna, veliko pa jih med aktivnostjo ne pije zadosti tekočine. V številnih državah negujejo običaj pitja alkoholnih napitkov, predvsem piva, po telesni aktivnosti. Kako pa pitje vode, izotoničnega napitka ali alkoholnega napitka vpliva na sestavo telesnih tekočin in krvni tlak pri rekreativnih športnikih? Opravili smo dva poskusa pri tekačih in nogometaših in kot najprimernejša tekočina se je seveda izkazal(a) tista, ki so jo preizkušanci tudi dobro ocenili glede okusa in prijetnosti pitja.


Stari in novi planeti

Avtorica: pom. akad. dr. Andreja Gomboc
Predavanje je bilo izvedeno 24. avgusta 2007 na Osnovni šoli Gornji Petrovci.

Ko je avgusta 2006 Mednarodna astronomska zveza (IAU- International Astronomical Union) razglasila, da je Pluton pritlikav planet, je število planetov v Osončju padlo z 9 na 8. Kljub temu je število znanih planetov v zadnjih 15 letih močno naraslo. Astronomi so namreč odkrili celo množico planetov, ki pa se ne gibljejo okoli našega Sonca, ampak okrog drugih zvezd. Odkriti planet okoli druge zvezde oz. odkriti drugo osončje, ni lahko. Poleg tega, da je takšen planet zelo daleč, sveti veliko šibkeje od svoje zvezde in ga je zato ob njenem blišču še težje videti. Ker je razdalja med planetom in zvezdo veliko veliko manjša od razdalje do nas, ju ponavadi ni mogoče videti posamezno, ampak zaznamo le njuno skupno svetlobo. Astronomi si zato pomagajo z različnimi metodami detekcije:


Ali se (še) splača raziskovati preteklost Prekmurja?

Avtor: pom. akad. dr. Andrej Hozjan
Predavanje je bilo izvedeno 2. julija 2007 v prostorih Pokrajinske študijske knjižnice M. Sobota.

Tudi na področju humanističnih raziskav in še posebej zgodovinopisja na temo Prekmurja se je v zadnjem petnajstletju marsikaj premaknilo. Doživeli smo pravcato eksplozijo arheoloških odkritij, ki nas postavljajo pred mučno vprašanje: Kaj zdaj? Zgodovinopisje o prekmurskem prostoru se izkopava iz desetletja trajajoče letargičnosti, ko je bilo objav na prste ene roke. Vrstijo se objave in čezmejno znanstveno sodelovanje. V prostoru so se pojavile prve izključno znanstvenoraziskovalne institucije. Zgodovinopisje o Prekmurju je dobilo svoj prostor pod soncem tudi v univerzitetnih študijskih programih.


Monte Carlo v fiziki

Avtor: pom. akad. dr. Renato Lukač
Predavanje je bilo izvedeno 11. junija 2007 v prostorih Pokrajinske študijske knjižnice M. Sobota

Kaj imata skupnega Monte Carlo in fizika? Zakaj se po razvpitem mestu imenuje metoda, ki rešuje tudi nekatere najtežje fizikalne probleme? Fiziki si z njo pomagajo, ko matematiki ne uspejo analitično rešiti zastavljenih enačb ali kadar želijo hitreje priti do rešitve. Zametki metode segajo več kot dvesto let nazaj, pravi ramah pa je dosegla pred približno petdesetimi leti, ko so prav za njene potrebe znanstveniki “gradili” takrat najzmogljivejše računalnike. V predavanju bo orisan razvoj metode Monte Carlo, na poljuden način bodo opisani njeni osnovni koncepti in demonstrirani bodo primeri njene uporabe.
Vprašanjem po predavanju bo sledil tudi prost pogovor o načinu dela in življenja znanstvenika s posebnim poudarkom na vse dodatne možnosti, ki jih ta poklic nudi kakor tudi predstavitvi pomena ter vloge naših znanstvenikov doma in v tujini.