Mandat 2023 – 2027

Mandat 2023- 2027

Predsedstvo PAZU sestavljajo:

 • pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik;
 • pom. akad. dr. Milan SVETEC, podpredsednik za naravoslovno tehnična področja;
 • pom. akad. dr. Darja SENČUR PEČEK, podpredsednica za družboslovno humanistična področja;
 • pom. akad. Matjaž FARIČ, podpredsednik za umetnostna področja;
 • pom. akad. dr. Petra CAJNKO, generalna sekretarka;
 • pom. akad. dr. Timi GOMBOC, član;
 • pom. akad. dr. Andrej HOZJAN član in
 • pom. akad. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK, članica.

Nadzorni odbor PAZU sestavljajo:

 • pom. akad. dr. Renato LUKAČ;
 • pom. akad. dr. Florian MARGAN;
 • pom. akad. dr. Jože NEMEC.

Častno razsodišče PAZU sestavljajo:

 • akad. pom. akad. dr. Igor EMRI;
 • pom. akad. dr. Mitja LAINŠČAK;
 • pom. akad. dr. Etelka KORPIČ HORVAT.