Vizitka

Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija – PAZU
Lendavska ulica 15a
9000 Murska Sobota
Slovenija

e-pošta: pazu@pazu.si

Transakcijski račun: SI56 023400253753547, NLB d.d.
Davčna št.: SI23356626
Matična št.: 1394096

Ustanovna skupščina: 29.11.2002

Ustanovitev društva: 28. 3. 2003

Vpis v register društev: 19. 4. 2003

20. rojstni dan PAZU: 2023

Zastopnik
pom. akad. dr. Mitja Slavinec, predsednik

Vizitka za tisk
PDF, 77 KB 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO) za PAZU (Združenje PAZU in ZPAZU): asist. dr. Petra Cajnko, zaposlena na UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dosegljiva po elektronski pošti: pazu@pazu.si

PAZU (Združenje PAZU in ZPAZU) osebne podatke posameznikov obdeluje in varuje skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88; v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) in skladno z drugimi državnimi in internimi pravnimi akti.

Na PAZU (Združenje PAZU in ZPAZU) se kot upravljavec osebnih podatkov zavedamo pomena zasebnosti posameznikov in smo predani k varovanju osebnih podatkov. Z namenom zagotavljanja skladnosti varstva osebnih podatkov z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi, sodno prakso in stališči Informacijskega pooblaščenca vsebino podanih informacij glede varstva osebnih podatkov ažurno posodabljamo. V primeru bistvenih sprememb bo PAZU (Združenje PAZU in ZPAZU) po elektronski pošti obvestil vse člane PAZU (Združenje PAZU in ZPAZU) in zaposlene ter objavil posebno obvestilo na spletni strani.

SPLOŠNE INFORMACIJE

PRAVNA PODLAGA

PRAVICE POSAMEZNIKA