Mandat 2015 – 2019

Mandat 2015 – 2019

 

Predsedstvo

pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik
pom. akad. dr. Milan SVETEC, podpredsednik za naravoslovno tehnična področja
pom. akad. dr. Darja SENČUR PEČEK, podpredsednica za družbeno humanistična področja
pom. akad. dr. Romana KARAS, glavna sekretarka

Nadzorni odbor

pom. akad. dr. Renato LUKAČ, predsednik
pom. akad. dr. Etelka KORPIČ-HORVAT, članica
pom. akad. dr. Zvonko JAGLIČIČ, član

Častno razsodišče

pom. akad. dr. Zdenka ČEBAŠEK TRAVNIK, predsednica
pom. akad. dr. Jože NEMEC, član
akad. pom. akad. dr. Igor EMRI, član