22. ZNANSTVENA KONFERENCA ZDRUŽENJA PAZU 2024, 29. – 30.11.2024

Znanstvena konferenca Združenja PAZU je osrednji znanstveno raziskovalni dogodek v Pomurju. Na njej so predstavljeni znanstveni prispevki z različnih znanstvenih področij. Osrednji del konference je plenum na katerem članice in člani PAZU z drugimi povabljenimi strokovnjaki obravnavajo aktualna vprašanja povezana s Pomurjem in širšim prostorom.

PRIJAVA NA KONFERENCO – .doc (kopirajte naslov povezave v nov zavihek)

PRIJAVA NA KONFERENCO – .pdf

PROGRAM 22. ZNANSTVENE KONFERENCE PAZU

ZBORNIK POVZETKOV 22. ZNANSTVENE KONFERENCE PAZU