Univerzitetna založba Univerze v Mariboru in Pokrajinska in študijska knjižnica MS

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru in knjižnica

 

PAZU izdaja periodične publikacije, zbornike, poročila, biografije, bibliografije in objavlja monografije svojih članov in sodelavcev. Univerza v Mariboru, bolj natančno Univerzitetna založba Univerze v Mariboru je založnik PAZU. Kot pomembno in zgledno sodelovanje navajamo sodelovanje, s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota (PIŠK), kateri PAZU podari po dva izvoda vsake izdane publikacije.
V čitalnici PIŠK je posebna vitrina, namenjena hrambi doktorskih disertacij članic in članov PAZU-ja. V okviru skupnih projektov s Pomursko izobraževalno fundacijo – PIF se PIŠK-u vsako leto podarijo disertacije prejemnikov nagrade za izjemno uspešno doktorsko disertacijo ter disertacije, magistrska in diplomska dela prejemnikov Pomurske raziskovalne nagrade.

Link do Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru: https://press.um.si/index.php/ump


Revije

ANALI PAZU

ANALI_PAZU_3_2
Založnik: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

Izdajatelj: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija

Pogostost izhajanja: dve številki letno
Začetek izhajanja: 2011

print ISSN: 2232-416X

online ISSN: 2820-364X

Vsebina: prispevki s področij naravoslovja, tehnike, medicine in biotehnike
Spletna stran revije: www.anali-pazu.si

.

.

.

.

ANALI PAZU HD

Založnik: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

Izdajatelj: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija

Pogostost izhajanja: dve številki letno
Začetek izhajanja: 2015

print ISSN: 2386-0219

online ISSN: 2463-8005

Vsebina: prispevki s področij družboslovja in humanistike

Spletna stran revije: https://journals.um.si/index.php/anali-pazu-hd 

 

 .Stara spletna stran revije:

 

.

.

Pomurska obzorja

PO1

Založnik: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

Izdajatelj: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija

Pogostost izhajanja: dve številki letno
Začetek izhajanja: 2014

print ISSN: 2350-6113

online ISSN: 2820-3658

Vsebina: prispevki s področij naravoslovja, tehnike, medicine, biotehnike, družboslovja in humanistike

Spletna stran revije: www.pazu.si

 


 Monografije

Zbornik povzetkov prispevkov s konference PAZU

zbornik_12_669
PAZU ob vsakokratni konferenci izda zbornik povzetkov vseh prispevkov na konferenci.

2021, 2020, 2019 , 2018, 2017, 2016, 2015

.

Zbornik prispevkov s konferenc PAZU

zbornik_12_669
PAZU je do začetka izdajanja znanstvene in strokovne revije prispevke s konferenc objavljal v posebnem zborniku s konference.

Arhiv
2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Pomurska Akademija Pomurju


V monografiji se predstavlja 23 avtoric in avtorjev, članic in članov Pomurske akademije s svojimi znanstvenimi prispevki in referenčnim naborom literature. Gre za prvo tovrstno publikacijo, ki bo pomembno pripomogla predvsem k še tesnejšemu povezovanju znanstveno raziskovalne sfere z gospodarstvom in drugo zainteresirano javnostjo.

Pomurska akademija Pomurju (pdf)

Teorija polja

ucbenik
Naslov: Teorija polja : visokošolski učbenik pri predmetu Teorijska fizika
Avtorja: Aleksander Zidanšek in Milan Svetec
ISBN: 978-961-91503-8-2
Št. strani: 89
Leto izdaje: 2009

.

 

.

Jezikoslovna in literarna misel Antona Vratuše

vran_mono
Naslov: Jezikoslovna in literarna misel Antona Vratuše
Urednik: Mirko Munda
ISBN: 978-961-6835-09-1
Št. strani: 442
Leto izdaje: 2015

.

Ne-vidna univerza: doktorji znanosti iz sveta ob Muri

nevidna_univerza_2_ovitek1_Page_1
Naslov: Ne-vidna univerza: doktorji znanosti iz sveta ob Muri
Avtor: Branko Žunec
ISBN:978-961-91594-7-7
Leto izdaje: 2016

 

    PREGLED ZGODOVINE PREKMURJA

 

Naslov: Pregled zgodovine Prekmurja

Uredil: Andrej Hozjan

Št. strani: 364

ISBN: 978-961-6835-17-6

Leto izdaje: 2021

.

.PRED

.

..