21. ZNANSTVENA KONFERENCA ZDRUŽENJA PAZU 2023, 24. – 25.11.2023

Znanstvena konferenca Združenja PAZU je osrednji znanstveno raziskovalni dogodek v Pomurju. Na njej so predstavljeni znanstveni prispevki z različnih znanstvenih področij. Osrednji del konference je plenum na katerem članice in člani PAZU z drugimi povabljenimi strokovnjaki obravnavajo aktualna vprašanja povezana s Pomurjem in širšim prostorom.

PROGRAM 21. ZNANSTVENE KONFERENCE PAZU

ZBORNIK POVZETKOV 21. ZNANSTVENE KONFERENCE PAZU