Pomurska obzorja

po_logo

ARHIV – UzUM           ARHIV – PAZU

UREDNIŠKI ODBOR IN SVET 

 PROGRAMSKA ZASNOVA

 ZA  AVTORJE      NAJAVE IN POVABILA


mala_ST_1_PLATNICA_obzorja__6
Založnik: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

Izdajatelj: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija

Pogostost izhajanja: dve številki letno
Začetek izhajanja: 2014

print ISSN: 2350-6113

online ISSN: 2820-3658

Zastopane vede: naravoslovje, tehnika, medicina, biotehnika, družboslovje in humanistika
Jezik: slovenski, angleški


O reviji

Revija Pomurska obzorja je strokovna tiskana periodična publikacija Pomurske akademije – PAZU. Glavni namen izdajanja revije je objavljanje strokovnih prispevkov z naravoslovno, tehnično, biotehnično, medicinsko, humanistično in družboslovno vsebino ter tako seznanjati strokovno kakor tudi laično javnost z dogajanji in novostmi na teh področjih. Posebna pozornost je namenjena objavljanju strokovnih prispevkov, ki bodo obravnavali teme povezane s Pomurjem. Revija nadomešča pred tem izdajan Zbornik s konferenc PAZU, bodo pa v njej objavljeni tudi drugi v objavo sprejeti članki. Revija je odprtodostopna, objavljeni strokovni prispevki so prosto dostopni na spletni strani.

Odprti dostop – licenca Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Revija Pomurska obzorja ima odprti spletni dostop (Open Access Journal), njena vsebina je na teh spletnih straneh brezplačno dostopna vsakomur. Uporabniki lahko berejo, shranjujejo, razmnožujejo, distribuirajo, tiskajo, iščejo, indeksirajo, pošiljajo in povezujejo celotna besedila člankov revije ali jih uporabljajo za katerikoli drug zakoniti namen, brez predhodne prošnje za dovoljenje. Avtor obdrži materialne avtorske pravice in je pri objavi publikacije založniku dovolil objavo (ang. licence to publish).

Dovoljena uporaba je označena z licenco avtorskopravnega modela Creative Commons in sicer, za celotno revijo velja licenca: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Kar pomeni: Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji.aeczane.com/matcha-cayi/geciktiriciimmigration lawyers