Programska zasnova

 Programska zasnova revije
Pomurska obzorja

 

1. Revija Pomurska obzorja je strokovna periodična publikacija. Glavni namen izdajanja revije je objavljanje strokovnih prispevkov z naravoslovno, tehnično, biotehnično, medicinsko, humanistično in družboslovno vsebino ter tako seznanjati strokovno kakor tudi laično javnost z dogajanji in novostmi na teh področjih.
Posebna pozornost je namenjena pridobivanju strokovnih prispevkov, ki bodo obravnavali teme povezane s Pomurjem.
Jedro revije predstavljajo strokovni članki iz omenjenih področij.

2. Glede na obravnavano vsebino so strokovni prispevki razdeljeni na šest rubrik (vsebinskih sklopov): naravoslovje, tehnika, medicina, biotehnika, družboslovje in humanistika. Posebni stalni rubriki revije sta uvodnik in navodila avtorjem.
Občasni rubriki revije nosita naslov Znanstvena in strokovna srečanja ter Pomurje, v slednji so lahko objavljeni strokovni prispevki iz različnih ved, ki obravnavajo teme povezane s Pomurjem.
V kolikor bi okoliščine primera terjale drugačno strukturo revije se ta lahko v posameznih primerih ustrezno prilagodi, bodisi z drugačno razdelitvijo na rubrike ali z dodatno razdelitvijo na podrubrike.
Uredništvo lahko odloči, da se v posamezni številki objavijo zgolj članki s področij izbranih rubrik.

3. Revija je tiskana periodična publikacija. Na leto izideta dve številki. Revija lahko izide v dvojni številki, možne pa so tudi izredne izdaje.

4. Revija je odprtodostopna, objavljeni strokovni prispevki so prosto dostopni na spletni strani revije.

5. Članki bodo objavljani v slovenskem in angleškem jeziku, izjemoma tudi v drugem tujem jeziku.
V primeru, da je članek pisan v tujem jeziku se objavi razširjen povzetek v slovenskem jeziku.

6. Revija bo izhajala v nakladi 200 izvodov. Kadar bi okoliščine primera to zahtevale se posamezne številke revije lahko tiskajo v večji oziroma manjši nakladi. Revija je natisnjena v črnobeli in barvni tehniki.