Mandat 2019 – 2023

Mandat 2019 – 2023

 

Predsedstvo

-pom. akad. prof. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik;
-pom. akad. dr. Milan SVETEC, podpredsednik za naravoslovno tehnična področja;
-pom. akad. dr. Darja SENČUR PEČEK, podpredsednica za družboslovno humanistična področja;
-pom. akad. Matjaž FARIČ, podpredsednik za umetnostna področja;
-pom. akad. dr. Mitja LAINŠČAK, glavni sekretar.

Nadzorni odbor

-pom. akad. dr. Romana KARAS;
-pom. akad. dr. Renato LUKAČ;
-pom. akad. dr. Matej ŠTUHEC.

Častno razsodišče

-akad. pom. akad. dr. Igor EMRI;
-pom. akad. dr. Jolanda LAZAR;
-pom. akad. dr. Jože NEMEC.