Uredniški odbor in svet

Uredniški odbor

Odgovorni urednik
pom. akad. dr. Mitja Slavinec

Glavni urednik
pom. akad. dr. Milan Svetec

Tehnična urednica
dr. Petra Cajnko

Uredniški svet

pom. akad. dr. Damir Josipovič
pom. akad. dr. Albina Nećak Lük
pom. akad. dr. Vesna Kondrič Horvat
pom. akad. dr. Darja Senčur-Peček
pom. akad. dr. Mirjam Sepesy Maučec
pom. akad. dr. Rafael Mihalič
akad. pom. akad. dr. Igor Emri