Uredniški odbor in svet

Uredniški odbor

Odgovorni urednik
pom. akad. dr. Mitja Slavinec

Glavni urednik
pom. akad. dr. Milan Svetec

Tehnična urednica
pom. akad. dr. Petra Cajnko

Uredniški svet

pom. akad. dr. Damir Josipovič

pom. akad. dr. Albina Nećak Lük

pom. akad. dr. Vesna Kondrič Horvat

pom. akad. dr. Darja Senčur-Peček

pom. akad. dr. Petra Cajnko

pom. akad. dr. Mirjam Sepesy Maučec

pom. akad. dr. Rafael Mihalič

akad. pom. akad. dr. Igor Emri