Uredniški odbor in svet

Uredniški odbor

Odgovorni urednik: pom. akad. dr. Mitja Slavinec

Glavna urednika: pom. akad. dr. Petra Cajnko in pom. akad. dr. Milan Svetec

Tehnična urednica: pom. akad. dr. Petra Cajnko

Uredniški svet

pom. akad. dr. Damir Josipovič

pom. akad. dr. Albina Nećak Lük

pom. akad. dr. Vesna Kondrič Horvat

pom. akad. dr. Darja Senčur-Peček

pom. akad. dr. Mirjam Sepesy Maučec

pom. akad. dr. Rafael Mihalič

akad. pom. akad. dr. Igor Emri