Predstavitev
pom. akad. dr. Iztok Štefanec
Znanstvena veda: Družboslovje
Znanstveno področje: Pravo

E-pošta: iztok.stefanec@gmail.com

Zaposlitev: Ustavno sodišče Republike Slovenije

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 2010 z nalogo: Meje načela sorazmernosti. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 2018 z disertacijo: Kolizija človekovih pravic v ustavnosodni presoji : o dejavnikih omejljivosti človekovih pravic.

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Priprava gesel s področja ustavnega prava za pravni terminološki slovar ZRC SAZU. Član Organizacijskega odbora Pitamičevega vseslovenskega tekmovanja študentov prava v postopku pred Ustavnim sodiščem RS. Somentor ekipe Pravne fakultete UL na mednarodnem Regionalnem Moot Court tekmovanju v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice Organizacija mednarodne znanstvene konference in urejanje zbornika: Dvajset let Ustave Republike Slovenije: Pomen ustavnosti in ustavna demokracija [ur. Igor Kaučič], Pravna fakulteta UL in Ustavno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana 2012. Sodelovanje v raziskavi za Državni zbor RS: Analiza pravne ureditve in predlogi morebitnih sprememb ustavnih sredstev parlamentarne opozicije v Državnem zboru (mentor prof. dr. Franc Grad). Sodelovanje v raziskovalnem projektu Zakonodajni referendum (mentor prof. dr. Igor Kaučič).

Prenesi CV