Predstavitev
pom. akad. dr. Katja Eman
Znanstvena veda: Družboslovje
Znanstveno področje: Kriminologija in socialno delo

E-pošta: katja.eman@fvv.uni-mb.si

Zaposlitev: Fakulteta za varnostne vede UM

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 2012 na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru s tezo "Crimes against the environment - comparative criminology and criminal justice perspectives". Magistrirala leta 2008 na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru z nalogo "Ekološka kriminaliteta v Sloveniji". Diplomirala leta 2006 na Fakulteti za policijsko-varnostne vede Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo "Slovenija, Europol in Zahodni Balkan". Diplomirala leta 2004 na Fakulteti za policijsko-varnostne vede Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo "Vpliv sodb na doživljanje stresa pri kriminalistih".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Področje raziskovanja: ekološka kriminologija, ekološka kriminaliteta in varstvo okolja, kriminologija, viktimologija in penologija, organizirana kriminaliteta, mednarodne varnostne integracije, legitimnost institucij kazenskega pravosodja in varnosti, kartiranje kriminalitete in varnostnih pojavov z ArcGIS orodjem. Področje pedagoškega delovanja: Ekološka kriminologija z elementi varstva okolja, Kriminologija in viktimologija, Varnostni sistemi in mednarodne varnostne integracije, Ekonomija in gospodarska kriminaliteta, Kriminaliteta belih ovratnikov.

Prenesi CV