Predstavitev
pom. akad. dr. Manja Klemenčič
Znanstvena veda: Družboslovje
Znanstveno področje: Politične vede

E-pošta: [email protected]

Zaposlitev: Predavateljica sociologije visokega solstva, Univerza Harvard

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 2006 na Cambridgeu s tezo "Governmental coalitions in EU institutional reform negotiations: The convention on the future of Europe and the 2003/04 intergovernmental conference". Magistrirala leta 2002 na Cambridgeu z nalogo "Power and leadership in EU accession negotiations: chapters on free movement of persons and environment compared". Diplomirala leta 1999 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo "Odnosi z javnostmi v neprofitnih organizacijah na primeru organizacije International Karl Popper Debate Association".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s študijami visokega šolstva. Glavne raziskovalne teme vključujejo študentsko izkušnjo in aktivno vključevanje v izobraževalni proces, študentsko politično obnašanje ter študentsko organiziranje. Največ se ukvarja z primerjalnimi empiričnimi raziskavami na področju Evrope, Zahodnega Balkana ter med ZDA in EU.