Predstavitev
pom. akad. dr. Jože Štihec
Znanstvena veda: Družboslovje
Znanstveno področje: Šport

E-pošta: joze.stihec@guest.arnes.si

Zaposlitev: Fakulteta za šport UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1991 na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani s tezo "Analiza eksperimentalnega programa vadbe s poudarkom na osvajanju specifičnih športnih znanj". Magistriral leta 1988 na Fakulteti za telesno kulturo Univerze v Ljubljani z nalogo "Vpliv eksperimentalnega programa vadbe na razvoj nekaterih morfoloških in motoričnih dimenzij 8. letnih učencev in učenk". Diplomiral leta 1985 na Fakulteti za telesno kulturo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Razlike v strukturi nekaterih morfoloških značilnosti in motoričnih sposobnosti, ki vplivajo na rezultate v preciznosti zadevanja, glede na oddaljenost igralca od koša".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
kineziologija