Predstavitev
pom. akad. dr. Štefan Špilak
Znanstvena veda: Družboslovje
Znanstveno področje: Ekonomija

E-pošta: [email protected]

Zaposlitev: upokojen

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1988 na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru s tezo "Modeliranje v inovacije in poslovnost usmerjene organiziranosti velikega poslovnega sistema". Magistriral leta 1983 na Visoki ekonomsko komercialni šoli Univerze v Mariboru z nalogo "Raziskava organiziranosti industrijskih organizacij iz občine Lendava".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Od upokojitve se ljubiteljsko ukvarja z raziskovanjem povezav med državnimi podjetji (zlasti bankami) ter gospodarskim in posledično tudi družbenim nazadovanjem Republike Slovenije. Področja raziskovanja so zlasti kakovost ekonomskega znanja politikov, ki odločajo o upravljanju in posledično tudi o poslovodenju državnih podjetij, raven strokovnosti poslovanja državnih bank ter odnos med populističnimi ekonomisti in javnimi mediji, ki omogočajo seznanjanje slovenske javnosti zlasti s populističnimi ekonomskimi vsebinami, hkrati pa zanemarjajo pristne ekonomske strokovnjake.

Prenesi CV