Predstavitev
pom. akad. dr. Branko Lobnikar
Znanstvena veda: Družboslovje
Znanstveno področje: Upravne in organizacijske vede

E-pošta: branko.lobnikar@fvv.uni-mb.si

Zaposlitev: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Na Fakulteti za družbene vede UL je 1993 diplomiral z nalogo Razvoj policijske funkcije v Sloveniji : od milice kot vsenarodne evidence do profesionalizacije policije Na Fakulteti za organizacijske vede UM je leta 1999 magistriral z nalogo: Upravljanje antisocialnega vedenja v organizaciji kot naloga kadrovskega managementa Na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju je leta 2003 doktoriral z disertacijo: Model upravljanja nasilja in agresivnega vedenja na delovnem mestu

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Raziskovanje v organizacijah, organizacija in izvajanje izobraževalne dejavnosti v organizacijah; kadrovski menedžment ...

Prenesi CV