Predstavitev
pom. akad. dr. Aleš Kuhar
Znanstvena veda: Družboslovje
Znanstveno področje: Ekonomija

E-pošta: ales.kuhar@bf.uni-lj.si

Zaposlitev: Biotehniška fakulteta UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2003 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Ocena učinkov sprememb ekonomskih razmer v agroživilstvu z uporabo izračunljivega modela splošnega ravnotežja". Magistriral leta 1999 na Wye College Univerze v Londonu z nalogo "Application of the policy analysis matrix to four agricultural production systems in Slovenia". Diplomiral leta 1998 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Ocena konkurenčnosti slovenske živilskopredelovalne industrije".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Analiza konkurenčnosti živilskopredelovalne industrije in ekonomsko modeliranje: oblikovanje nabora ekonomskih kazalnikov za monitoring stanja živilskopredelovalne industrije; razvoj izračunljivega modela splošnega ravnotežja (CGE) za oceno učinkov sprememb ekonomskega okolja v slovenskem agroživilstvu. Proučevanje vertikalnih odnosov v oskrbni verigi s hrano: analiza poslovnih praks v vertikalni verigi oskrbe s hrano; proučevanje odnosov med dobavitelji in trgovino na drobno, identifikacija nedovoljenih tržnih praks ter ocenjevanje intenzivnosti zlorabe tržne premoč, analiza cenovne transmisije v agroživilski verigi. Trženje v agroživilstvu: označbe posebne kakovosti v kmetijstvu in živilskopredelovalni industriji; modeli razvoja novih živilskih proizvodov, senzorična analiza s potrošniki za potrebe razvoja živilskih proizvodov in trženja.