archives

PAZU

PAZU has written 231 posts for PAZU

Po sledeh napredka: Prilagajanje pridelave poljščin in krmnih košenin podnebnim spremembam na območju Pomurja

V dvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Stanka Kapuna z naslovom PRILAGAJANJE PRIDELAVE POLJŠČIN IN KRMNIH KOŠENIN PODNEBNIM SPREMEMBAM NA OBMOČJU POMURJA

Po sledeh napredka: Ali so naloge izbirnega tipa primerno orodje za ocenjevanje znanja?

V devetnajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Simona Ülena z naslovom ALI SO NALOGE IZBIRNEGA TIPA PRIMERNO ORODJE ZA OCENJEVANJE ZNANJA?

Posvet v počastitev stote obletnice podpisa versajske pogodbe

Pomurska akademija PAZU je v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, v sklopu prireditev, posvečenih 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom organizirala posvet v počastitev stote obletnice podpisa Versajske pogodbe in odločitve o združitvi Prekmurja z matično domovino.

Po sledeh napredka: Primerjava mikrosatelitov med različnimi pasmami konj in ugotavljanje nukleotidnega zaporedja gena SRY pri nekaterih vrstah lihoprstih kopitarjev

V osemnajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Matjaža Mesariča z naslovom PRIMERJAVA MIKROSATELITOV MED RAZLIČNIMI PASMAMI KONJ IN UGOTAVLJANJE NUKLEOTIDNEGA ZAPOREDJA GENA SRY PRI NEKATERIH VRSTAH LIHOPRSTIH KOPITARJEV

Po sledeh napredka: Maloinvazivno zdravljenje kroničnega venskega popuščanja

V sedemnajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Marije Šantl Letonja z naslovom MALOINVAZIVNO ZDRAVLJENJE KRONIČNEGA VENSKEGA POPUŠČANJA

Anali PAZU 1-2/2018

Po sledeh napredka: Kako evropska proizvodna podjetja selijo in vračajo proizvodnjo domov

V šestnajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Iztoka Palčiča z naslovom KAKO EVROPSKA PROIZVODNA PODJETJA SELIJO IN VRAČAJO PROIZVODNJO DOMOV

Po sledeh napredka: Uporaba matematične analize pri načrtovanju motorjev s trajnimi magneti

V petnajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. ddr. Melite Hajdinjak z naslovom UPORABA MATEMATIČNE ANALIZE PRI NAČRTOVANJU MOTORJEV S TRAJNIMI MAGNETI

Po sledeh napredka: Poetični diskurz v romanih Petra Esterhazyja

V štirinajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Jutke Rudaš z naslovom POETIČNI DISKURZ V ROMANIH PETRA ESTERHAZYJA

Po sledeh napredka: Numerična analiza procesa oblaganja tablet

V trinajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Mateja Zadravca z naslovom NUMERIČNA ANALIZA PROCESA OBLAGANJA TABLET