archives

PAZU

PAZU has written 201 posts for PAZU

Anali PAZU HD, 1-2/2018

Po sledeh napredka: Elektro vs. avtomobili z notranjim izgorevanjem-kaj pokaže prihodnost v EU?

V trideseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Floriana Margana z naslovom ELEKTRO VS. AVTOMOBILI Z NOTRANJIM IZGOREVANJEM-KAJ POKAŽE PRIHODNOST V EU?

Po sledeh napredka: Za(Kaj) raziskujemo v Splošni bolnišnici Murska Sobota?

V devetindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Jerneje Farkaš-Lainščak z naslovom ZA(KAJ) RAZISKUJEMO V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA?

Po sledeh napredka: Metrike za evalvacijo strojnih prevodov

V osemindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Mirjam Sepesy Maučec z naslovom METRIKE ZA EVALVACIJO STROJNIH PREVODOV

Po sledeh napredka: Delovni čas nekoč in danes

V sedemindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Darje Senčur Peček z naslovom DELOVNI ČAS NEKOČ IN DANES

Po sledeh napredka: Energetski viri z nizkim EROEI-perspektive in možnosti

V šestindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Rafaela Mihaliča z naslovom ENERGETSKI VIRI Z NIZKIM EROEI-PERSPEKTIVE IN MOŽNOSTI

Po sledeh napredka: Klinični farmacevt kot del zdravstvenega tima v obravnavi bolnika: Potreba ali nujno zlo?

V petindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Mateja Štuhca z naslovom KLINIČNI FARMACEVT KOT DEL ZDRAVSTVENEGA TIMA V OBRAVNAVI BOLNIKA: POTREBA ALI NUJNO ZLO?

Po sledeh napredka: Izvrševanje Globalne strategije Evropske unije

V štiriindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Stanislava Raščana z naslovom IZVRŠEVANJE GLOBALNE STRATEGIJE EVROPSKE UNIJE

Po sledeh napredka: Uporaba različnih dodatkov pri izdelavi slivove marmelade

V triindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Tatjane Unuk z naslovom UPORABA RAZLIČNIH DODATKOV PRI IZDELAVI SLIVOVE MARMELADE

Po sledeh napredka: Eksperimentalno določanje točke popolne zamrznitve

V dvaindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Mateja Zadravca z naslovom EKSPERIMENTALNO DOLOČANJE TOČKE POPOLNE ZAMRZNITVE