archives

PAZU

PAZU has written 196 posts for PAZU

Po sledeh napredka: Energetski viri z nizkim EROEI-perspektive in možnosti

V šestindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Rafaela Mihaliča z naslovom ENERGETSKI VIRI Z NIZKIM EROEI-PERSPEKTIVE IN MOŽNOSTI

Po sledeh napredka: Klinični farmacevt kot del zdravstvenega tima v obravnavi bolnika: Potreba ali nujno zlo?

V petindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Mateja Štuhca z naslovom KLINIČNI FARMACEVT KOT DEL ZDRAVSTVENEGA TIMA V OBRAVNAVI BOLNIKA: POTREBA ALI NUJNO ZLO?

Po sledeh napredka: Izvrševanje Globalne strategije Evropske unije

V štiriindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Stanislava Raščana z naslovom IZVRŠEVANJE GLOBALNE STRATEGIJE EVROPSKE UNIJE

Po sledeh napredka: Uporaba različnih dodatkov pri izdelavi slivove marmelade

V triindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Tatjane Unuk z naslovom UPORABA RAZLIČNIH DODATKOV PRI IZDELAVI SLIVOVE MARMELADE

Po sledeh napredka: Eksperimentalno določanje točke popolne zamrznitve

V dvaindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Mateja Zadravca z naslovom EKSPERIMENTALNO DOLOČANJE TOČKE POPOLNE ZAMRZNITVE

Po sledeh napredka: Metonimija kot konceptualni in jezikovni fenomen

V enaindvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Elizabete Bernjak z naslovom METONIMIJA KOT KONCEPTUALNI IN JEZIKOVNI FENOMEN

Anali PAZU HD, 2/2017

Poziv potencialnim kandidatom za mesto mladega raziskovalca na ARRS

Naš kolega, pom. akad. dr. Mitja Lanščak je na ARRS dobil odobreno mesto za mladega raziskovalca. Opozorite prosim morebitne zainteresirane zdravnike, farmacevte, kineziologe, profesorje športne vzgoje ali diplomante zdravstvene nege, da kontaktirajo Mitjo ali pišejo na pazu@pazu.si.

Po sledeh napredka: Na spremenjene podnebne razmere se moramo prilagoditi s pridelavo kakovostne voluminozne krme

V dvajseti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Stanka Kapuna z naslovom NA SPREMENJENE PODNEBNE RAZMERE SE MORAMO PRILAGODITI S PRIDELAVO KAKOVOSTNE VOLUMINOZNE KRME

Po sledeh napredka: Pacienti s kronično razširjeno nerakavo bolečino v očeh psihologa

V devetnajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Barbare Horvat Rauter z naslovom PACIENTI S KRONIČNO RAZŠIRJENO NERAKAVO BOLEČINO V OČEH PSIHOLOGA