PAZU

Novice in najave

Po sledeh napredka: Ljudje na begu v času od hladne vojne do danes

V sedemnajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Janeza Malačiča z naslovom LJUDJE NA BEGU V ČASU OD KONCA HLADNE VOJNE DO DANES

Po sledeh napredka: Načelo socialne države

V šestnajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat pom. akad. dr. Etelke Korpič-Horvat z naslovom NAČELO SOCIALNE DRŽAVE

Po sledeh napredka: Dinamične mehanske lastnosti novega sistema za dušenje vibracij

V petnajsti oddaji te sezone si lahko ogledate referat akad. pom. akad. dr. Igorja Emrija z naslovom DINAMIČNE MEHANSKE LASTNOSTI NOVEGA SISTEMA ZA DUŠENJE VIBRACIJ

Pomurska raziskovalna nagrada 2016


1 2 3 30 31