Pomurska obzorja

po_logo

 

 

 

  ARHIV            UREDNIŠKI ODBOR IN SVET            PROGRAMSKA ZASNOVA            ZA  AVTORJE


mala_ST_1_PLATNICA_obzorja__6
Založnik in izdajatelj: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija
Pogostost izhajanja: dve številki letno
Začetek izhajanja: 2014
print ISSN: 2350-6113
Zastopane vede: naravoslovje, tehnika, medicina, biotehnika, družboslovje in humanistika
Jezik: slovenski, angleški


O reviji

Revija Pomurska obzorja je strokovna tiskana periodična publikacija Pomurske akademije – PAZU. Glavni namen izdajanja revije je objavljanje strokovnih prispevkov z naravoslovno, tehnično, biotehnično, medicinsko, humanistično in družboslovno vsebino ter tako seznanjati strokovno kakor tudi laično javnost z dogajanji in novostmi na teh področjih. Posebna pozornost je namenjena objavljanju strokovnih prispevkov, ki bodo obravnavali teme povezane s Pomurjem. Revija nadomešča pred tem izdajan Zbornik s konferenc PAZU, bodo pa v njej objavljeni tudi drugi v objavo sprejeti članki. Revija je odprtodostopna, objavljeni strokovni prispevki so prosto dostopni na spletni strani.aeczane.com/matcha-cayi/geciktiriciimmigration lawyers