Trenutno berete..

Predsednik PAZU, pom. akad. dr. Mitja Slavinec prejemnik nagrade za življenjsko delo na področju visokega šolstva

Pom. akad. dr. Slavinec svoje pedagoško delo udejanja kot pomembno in plemenito poslanstvo prenašanja znanja na mlade. Spodbuja jih h krepitvi ustvarjalnosti, kreativnosti in razvijanju raziskovalnega duha. S svojim delom je pustil globoko sled na celotni izobraževalni in družbeno politični vertikali – tako po strokovni kot organizacijski plati. Posebej velja izpostaviti njegovo delo z nadarjenimi učenci in dijaki, kjer je ponekod opravil tudi pionirsko delo, kot npr. pri mladinskem raziskovalnem delu ali raziskovalnih taborih, študentom pa pomaga tudi preko vodenja dveh izobraževalnih fundacij.

Je ustanovni predsednik številnih organizacij, med njimi Pomurske akademsko znanstvene unije Pazu in  Astronomskega društva KMICA. Je pobudnik in nosilec številnih študijskih predmetov, od temeljnih znanstvenih do različnih aplikativnih, s čimer je oral ledino inovativnemu področju raziskav in izobraževanja ter s tem pomembno prispeval pri prenosu znanja v prakso. Njegovo zagnano mentorsko delo se kaže tudi v uspehu njegovih študentov na različnih področjih, vključno pri doseganju prestižnih študentskih nagrad.

V sistemu SICRIS ima zavedenih 1191 objav, 530 čistih citatov, 36 izvirnih znanstvenih člankov, dva univerzitetna učbenika in 32 samostojnih strokovnih sestavkov ali poglavij v monografskih publikacijah. Prav tako pa je avtor in soavtor 53 srednješolskih, osnovnošolskih in drugih učbenikov, kar le še poudarja njegovo vsestranskost in produktivnost.

Čestitamo!