Predstavitev
pom. akad. dr. Emil Pal
Znanstvena veda: Medicina
Znanstveno področje: Drugo

E-pošta: emilpal9@gmail.com, emil.pal@sb-ms.si

Zaposlitev: Infekcijski oddelek, Splošna bolnišnica Murska Sobota

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Visokošolski študij je opravljal med letoma 1988-1991: Pécsi Orvostudományi Egyetem (Medicinska fakulteta v Pečuhu) na Madžarskem Obiskoval je tudi Medicinsko fakulteto v Ljubljani in diplomiral 23.12.1996. Sledil je magistrski študij v Ljubljani, na Medicinski fakulteti. Magistriral je leta 2005 z nalogo: Epidemiološke in klinične značilnosti hemoragične mrzlice z renalnim sindromom v Pomurju. Doktorski študij Biomedicina, medicina - klinična usmeritev je končal leta 2018, ko je zagovarjal disertacijo z naslovom z naslovom Pomen dejavnikov endotelijske prepustnosti pri patogenezi hemoragične mrzlice z renalnim sindromom.

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
o 2003-2006: predstojnik Oddelka za pobolnišnično zdravljenje Splošne bolnišnice v Murski Soboti o od leta 2005: vodja Komisije za protimikrobno zdravljenje v SB Murska Sobota o od 01.07.2006: zdravnik za obvladovanje bolnišničnih okužb v SB Murska Sobota o 2011-2013: ambulanta Doma Danijela Halasa v Veliki Polani

Prenesi CV