Predstavitev
pom. akad. ddr. Ivan Rihtarič
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Zgodovinopisje

E-pošta: ivan.rihtaric@gmail.com

Zaposlitev: Upokojen

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2002 na Fakulteti za kulturne znanosti Univerze v Celovcu s tezo "»Štajerc« in »Nemcem prijazni Slovenci« v prvi svetovni vojni". Magistriral leta 1988 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo "Okrajno sodišče Ljutomer in raba jezika (1900-1914)".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Raziskuje slovensko nacionalno zgodovino 19. in 20. stoletja.

Prenesi CV