Predstavitev
pom. akad. dr. Damir Josipovič
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Geografija

E-pošta: [email protected]

Zaposlitev: Inštitut za narodnostna vprašanja

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2005 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Demografski učinki imigracije v Slovenijo po II. svetovni vojni: v luči sprememb migracijskega in rodnostnega obnašanja". Magistriral leta 2002 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo "Geografske značilnosti rodnosti v izbranih območjih Slovenije". Diplomiral leta 1998 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Zgornje Obkolpje: politično-geografski oris obmejnega območja v Sloveniji in na Hrvaškem".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Raziskovalno se ukvarja s študijem meja, etničnosti, rodnosti in migracij ter postsocializma.

Prenesi CV