archives

PAZU

PAZU has written 337 posts for PAZU

Izdali smo…

Anali PAZU HD, letnik 9, številka 1-2, leto 2023

ANALI PAZU HD let. 9, št. 1-2/2023

Predsednik PAZU, pom. akad. dr. Mitja Slavinec prejemnik nagrade za življenjsko delo na področju visokega šolstva

Priznanje našemu predsedniku PAZU in raziskovalcu je veliko priznanje tudi širše, saj do sedaj v regiji ni bilo veliko prejemnikov tovrstnih nagrad.

Vabilo na 21. Znanstveno konferenco PAZU

Draga kolegica, spoštovani kolega, posredujemo vam prvo obvestilo in povabilo na našo tradicionalno 21. KONFERENCO PAZU, ki bo v petek, 24., in soboto, 25. novembra.

Izdali smo…

Pomurska obzorja, letnik 10, leto 2023

Pomurska obzorja let 10, št. 19/2023

Pomurska obzorja let. 10, št. 18/2023

ANALI PAZU let. 13, št. 1/2023

Izdali smo…

Anali PAZU, letnik 13, številka 1, leto 2023

Izšla je monografija: Študije slovensko-madžarskih odnosov, urednika sta člana PAZU

Z veseljem sporočamo, da je izšla monografija Študije slovensko-madžarskih odnosov. 

Urednika sta pom. akad. dr. Jutka Rudaš in pom. akad. dr. Hotimir Tivadar.

Iskreno čestitamo!

pom. akad. dr. Mitja Slavinec