Zgodovina Prekmurja

Ob ustanovitvi PAZU smo si za eno najpomembnejših poslanstev zadali v Pomurju vzpostaviti ustvarjalno in kreativno akademsko okolje. Ena izmed aktivnosti, s katerimi sledimo temu cilju so tudi konference in druga strokovna srečanja, ki jih organiziramo.
Na osnovi dosedanjih pogovorov se na vas obračam s pobudo za organizirano raziskovanje zgodovine Pomurja.
Zgodovina Pomurja je prav gotovo med manj raziskanimi območji v Sloveniji, čeprav smo lahko na njo več kot ponosni in je veliko bogatejša kot marsikje drugje. Prav zaradi tega si Pomurje zasluži in potrebuje publikacijo, ki bo sistematično in pregledno predstavljala našo preteklost in pomembne prelomnice za razvoj, narodno in kulturno identiteto naših krajev ter ljudi.
V ta namen predlagam, da organiziramo enodnevno konferenco, ki bi bila pomemben uvod v nadaljnje sistematično raziskovanje, kandidaturo na ustreznih razpisih za pridobivanje sredstev in zagotavljanje drugih pogojev za znanstveno raziskovalno dejavnost v Pomurju (zagotovitev ustreznega statusa obstoječih pomurskih inštitucij, ki delujejo na področju zgodovine, arhiviranja in muzejske dejavnosti, ter vzpostavitev novih raziskovalnih enot), pomemben rezultat pa bo tudi prej omenjena integralna publikacija.


Zapisi sestankov:
sestanek 1, sestanek 2, sestanek 3, sestanek 4, sestanek 5, sestanek 6