Trenutno berete..

Za nami uspešno izveden projekt z naslovom: Model identifikacije potencialnih raziskovalcev, krepitev njihovega raziskovalnega potenciala in njihovo povezovanje s pomurskimi gospodarskimi subjekti in drugimi organizacijami

V projektu Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023 je bila pedagoška mentorica pom. akad. dr. Simona Šarotar Žižek. Delovni mentor je bil pom. akad. dr. Mitja Slavinec, predsednik PAZU. V projektu je sodelovalo 8 študentov.

Za PAZU so študenti pripravili Model identifikacije raziskovalcev s krepitvijo njihovega raziskovalnega potenciala in njihovo povezovanje z gospodarstvom v Pomurju. Model je prilagojen potrebam regije in bo pomagal prepoznati oz. identificirati najbolj nadarjene, zavzete in ambiciozne posameznike (dijake in študente) ter jim omogočiti raziskovanje na področjih, ki jih zanimajo. Posebej pa so predstavljali aktualna raziskovalna področja, da bi spodbudili razvoj na teh področjih. To pomeni, da so model prilagodili potrebam na trgu in globalnim trendom in da ta spodbuja vključevanje omenjenih mladih kot bodočih potencialnih talentov v podjetjih ali raziskovalcev v drugih organizacijah v delo in raziskovanje na področjih, ki med drugim obravnavajo tematike trajnostnega razvoja, nizko-ogljične družbe in nizko-ogljičnega krožnega gospodarstva ter digitalizacije (pametna mesta, pametne hiše, avtomatizacija, robotizacija, umetna inteligenca) ter drugih aktualnih tem.

Obenem so proučili potrebe lokalnega gospodarstva in pripravili predlog njegovega spodbujanja za krepitev lastnega raziskovalnega potenciala in zmožnosti absorbirati aktualna raziskovalna spoznanja. Prav tako so jih motivirali, da za omenjene potencialne raziskovalce ponudijo možnost sodelovanja na konkretnih izzivih, s katerimi se ne samo PAZU ampak pomurske organizacije soočajo in bodo spodbujali tematike, ki se nanašajo na trajnostno delovanje podjetij in krožno gospodarstvo, digitalizacijo in druge politične, ekonomske, okoljske ter družbene izzive. Tako bodo povečale svoj ugled in možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev iz različnih skladov tako na državni, kot na Evropski ravni, in prispevale h ohranjanju in celo izboljševanju kakovosti življenja v Pomurju.

Rezultati projekta na posameznih vsebinskih področjih, ki so jih obravnavali, so naslednji:

I DEL: SWOT ANALIZA POMURJA Z RAZLIČNIH VIDIKOV

 1. Analiza ekonomskega vidika Pomurja
 2. Analiza izobraževanja v Pomurju
 3. Analiza zdravja in sociale v Pomurju
 4. Analiza tehnično-tehnološkega vidika Pomurja
 5. Analiza kulture v Pomurju
 6. Sklep – kaj so prednosti, slabosti, priložnosti in tveganja v regiji


II DEL – KOMPETENCE KOT VIR PREDNOSTI

 1. Uvod
 2. Človeški kapital
  8.1 splošno
 3. Kompetence
  9.1 Splošno o kompetencah
  9.2 Stanje splošnih kompetenc
  9.3 Stanje tehnično-tehnoloških kompetenc
  9.4 Stanje drugih kompetenc
 4. PREUČEVANA REGIJA
 5. Sklep – Vlaganje v Človeški kapital kot konkurenčna prednost

III DEL – RAZISKAVE IN RAZVOJ TER RAZISKOVALNI POTENCIAL V POMURJU

 1. Stanje raziskav in razvoja ter inovacij
 2. Sklep – Kako izboljšati raziskave in razvoj ter inovacije


IV DEL – CELOVITI MODEL IZBOLJŠEVANJA POTENCIALA REGIJE ZA NADALJNJI RAZVOJ

 1. Ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in nevarnosti
 2. Ukrepi za izkoriščanje prednosti in priložnosti
 3. Celoviti model
 4. Sklep – Model izboljševanja potenciala regije