Trenutno berete..

Za nami je tiskovna konferenca PAZU

Dne 24.11.2022 ob 10. uri smo izvedli tiskovno konferenco PAZU. Na njej smo prav tako predstavili najpomembnejše aktivnosti Združenja PAZU od ustanovitve pa vse do danes.

Na tem mestu izpostavljamo slednje:

 • 181 članic in članov;
 • letos 20. Konferenca PAZU in toliko Plenumov z okroglo mizo in zbornikov s povzetki;
 • do sedaj je na konferencah 118 članov izvedlo 562 predavanj,
 • skupaj 264 objavljenih prispevkov v treh revijah od tega:
 • 12 dvojnih številk znanstvene revije ANALI PAZU z 117 izvirnih znanstvenih prispevkov;
 • 8 dvojnih številk znanstvene revije ANALI PAZU HD z 49 izvirnih znanstvenih prispevkov;
 • 17 enojnih številk strokovne revije POMURSKA OBZORJA z 108 objavljenih prispevkov;
 • znanstveni reviji ANALI PAZU IN ANALI PAZU HD vpisani v bazo BIBLIO-B;
 • strokovna revija POMURSKA OBZORJA vpisana v bazo Svarog;
 • posnetih 354 TV oddaj PO SLEDEH NAPREDKA v 13. sezonah;
 • pri recenziranju Pomurskih raziskovalnih nagrad sodelovalo 73 članov PAZU;
 • 21 članov PAZU prejelo Nagrado za izjemno uspešno doktorsko disertacijo.
 • PAZU založili knjigo: Moja zgodba – Evgen Car;
 • PAZU založil knjigo PREGLED ZGODOVINE PREKMURJA;
 • So-založništvo
  • Jezikovna in literarna misel Antona Vratuše
  • Nevidna Univerza – Branko Žunec 
  • zbornik ob jubileju pom. akad. dr. Etelke Korpič – Horvat;

Ostale  pomembne aktivnosti:

 • Komisija PAZU za dodelitev nagrade za izjemno uspešno doktorsko disertacijo.
 • v sodelovanju z dr. Šiftarjevo fundacijo organizirana predstavitev knjige pom. akad. dr. Cvetke Hedžet Toth z naslovom Hermenevtika Metafizike;
 • organizirana predstavitev nove knjige pom. akad. dr. Jane Rošker  z naslovom »Odnos kot jedro spoznanja – kitajska filozofija od antičnih klasikov do modernega konfucijanstva«;
 • predavanje prof. dr. Dušana Petrača: Raziskovanje Saturna in njegovih lun;
 • poslanica umetniškega razreda PAZU ob kulturnem prazniku od 2019 – 2022;
 • akademski večer s pom. akad. Evgenom Carom;
 • na pobudo PAZU pošta Slovenije izdala znamko s podobo dr. Matije Slaviča;
 • predstavitev muzejskih publikacij: Prišo je glas;
 • akad. pom. akad. dr. Igorju Emri uvrščen med 100 najboljših inovatorjev na svetu in prejemnik prestižne nagrade National Academy of Engineering (NAE) 2022;
 • Pom. Akad. Feri Lainšček je prejel Prešernovo nagrado;
 • pom. akad. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec prejela državno nagrado za življenjsko delo na področju visokega šolstva;
 • pom. akad. doc. dr. Uroš Tkalec, prejemnik Blinčeve nagrade;
 • pom. akad. dr. Matej Štuhec prejemnik prestižne Medisove nagrade;
 • pom. akad. dr. Stanislav Gobec, prejemnik Zoisove nagrade za vrhunske dosežke;
 • prof. dr. Mitja Lainščak avtor smernic Evropskega kardiološkega združenja za obravnavo bolnikov s srčnim popuščanjem;
 • pom. akad. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, prejemnica nagrade Heart Failure Awareness Days 2021 Award;
 • PAZU predlagatelj mag. Tomi Bušinoski za Občinsko nagrado MOMS;
 • Memorialna konferenca za pom. akad. dr. Cvetko Hedžet Toth (28.10.2021);
 • akad. pom. akad. dr. Igor Emri in pom. akad. dr. Gabrijela Horvat, imenovana v Nadzorni odbor Agencije za raziskovalno dejavnost RS;
 • predstavitev knjige: Franc Rihtarič od resnice do mita;
 • Dan odprtih vrat PAZU 2022;
 • izvedeno strokovno predavanje: Demenca in družinske skrivnosti, pom. akad. dr. Zdenke Čebašek-Travnik
 • pom. akad. dr. Ludvik Toplak je prejel zlati red za zasluge, najvišje odlikovanje RS;
 • izvedeno predavanje: Vreme iz vesolja, pom. akad. dr. Primož Kajdič;

Projekti:

 • Partner na projektu Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010-2012;
 • Partner v raziskovalnem projektu: Biomedicinske zlitine s spominskim efektom pod vodstvom pom. akad. dr. Rebeka Rudolf;
 • Sodelovanje z ZOTKS, PIF, dr. Šiftarjevo fundacijo;
 • projekti za Regionalni razvojni program 2021 – 2027;
 • Projekt PKP, partner v JR v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v sodelovanju z EPF UM.

Prav tako smo na tiskovni konferenci podali odgovor na vsako zastavljeno vprašanje.

Dolga pot je za nami, na kateri smo pridobili veliko znanja, izkušenj, modrosti, tudi udarcev in slabosti, a pomemben je trud in vztrajnost. Najprej nas žene misel, da ne gre, ne obstaja. Zato prav vsakemu, ki je bil del naše zgodbe, iskrena hvala.

Vir: lasten