Trenutno berete..

Svet Pomurske razvojne regije pozdravlja sprejetje Zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU)

PAZU je bil povabljen na 97. redno sejo Sveta Pomurske razvojne regije, ki je potekala dne 15.2.2023 v Radencih. Na seji je predsednik PAZU, dr. Mitja Slavinec podal obrazložitev in predstavil kronologijo PAZU.

Državni zbor Republike Slovenije je dne 16. 3. 2022 sprejel Zakon o Pomurski akademsko-znanstveni uniji PAZU (Uradni list RS, št. 43/22), ki so ga v zakonodajno proceduro vložili takratni člani Kluba pomurskih poslancev. Mesec dni kasneje je bila Ustanovna skupščina PAZU, sprejeti so bili ustanovni akti, pripravljen je bil program dela in pričeli so se postopki za vpis v registre.

V Zakonu je opredeljeno, da je PAZU neposredni proračunski uporabnik, zaradi česar je prišlo do različnih tolmačenj, ali je za PAZU pristojno Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ali Ministrstvo za finance. Višje sodišče je s sklepom določilo, da je pristojno Ministrstvo za finance in glede na to, so organi PAZU takoj pokrenili ustrezne postopke za ponovni vpis v poslovni register in pričetek delovanja. Procedure so se tako po nepotrebnem zavlekle za 11 mesecev.

PAZU je inštitucija širšega regijskega pomena, ki so jo med ustanovitvijo podprle tako lokalne skupnosti, gospodarstvo, družbene organizacije in drugi pomembni akterji v Pomurju. V regiji ni nobenega drugega povezovalca nosilcev in generatorjev znanja z gospodarstvom ter drugimi uporabniki znanja, zato je toliko bolj pomembno, da bo PAZU čim prej lahko pričel opravljati svoje poslanstvo in zmanjševati znanstveno raziskovalni deficit v regiji.

Na podlagi povedanega je Svet Pomurske razvoje regije soglasno sprejel sklep, da pozdravlja sprejetje Zakona o Pomursko akademsko znanstveni uniji in apelira na Vlado Republike Slovenije, še posebej Ministrstvo za finance, da se čim prej izpeljejo vsi potrebni postopki za pričetek nemotenega delovanja PAZU, vključno s potrditvijo programa dela PAZU in posledičnim financiranjem.