Trenutno berete..

Skupščina PAZU za nami, sprejet Progam dela, kot tudi člani predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodišča, za mandatno obdobje 2023-2027

Redna letna skupščina Združenja Pomurska akademsko-znanstvena unija je bila izvedena 11.3.2023. Prisotni člani so glasovali tudi o članih predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodišča.

Predsedstvo PAZU sestavljajo:

 • pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik;
 • pom. akad. dr. Milan SVETEC, podpredsednik za naravoslovno tehnična področja;
 • pom. akad. dr. Darja SENČUR PEČEK, podpredsednica za družboslovno humanistična področja;
 • pom. akad. Matjaž FARIČ, podpredsednik za umetnostna področja;
 • pom. akad. dr. Petra CAJNKO, generalna sekretarka;
 • pom. akad. dr. Timi GOMBOC, član;
 • pom. akad. dr. Andrej HOZJAN član in
 • pom. akad. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK, članica.

Nadzorni odbor PAZU sestavljajo:

 • pom. akad. dr. Renato LUKAČ;
 • pom. akad. dr. Florian MARGAN;
 • pom. akad. dr. Jože NEMEC.

Častno razsodišče PAZU sestavljajo:

 • akad. pom. akad. dr. Igor EMRI;
 • pom. akad. dr. Mitja LAINŠČAK;
 • pom. akad. dr. Etelka KORPIČ HORVAT.

Mandat predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodišča traja štiri leta, 2023-2027.

Sprejet je bil prav tako program dela.