Predstavitev
pom. akad. dr. Hotimir Tivadar
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Jezikoslovje

E-pošta: hotimir.tivadar@ff.uni-lj.si

Zaposlitev: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Oddelek za slovenistiko)

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
profesor slovenščine, Univerza v Ljubljani

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
visokošolski učitelj (docent, izredni professor, redni profesor), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; asistent za slovenski jezik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; predsednik komisije za splošno maturo za slovenščino; fonetika, fonologija, retorika in javno nastopanje, govorna tehnika, pravorečje, pravopis, reakreditacija študijskih programov, analiza pravorečnih in narečnih slovenskih besedil, kontrastivne raziskave slovenskega jezika in slovanskih jezikov

Prenesi CV