Predstavitev
pom. akad. dr. Samo Zver
Znanstvena veda: Medicina
Znanstveno področje: Drugo

E-pošta: samo.zver@kclj.si

Zaposlitev: UKC LJUBLJANA

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Študij na medicinski fakulteti v Ljubljani – smer splošna medicina.

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Na področju hematologije se ukvarjam v največji meri z rakavimi krvnimi boleznimi, kot so akutne in kronične levkemije, limfoproliferativne in mieloproliferativne bolezni, pa tudi z redkimi metabolnimi boleznimi, kot je npr. Gaucherjeva bolezen. Moje ožje področje dela je zdravljenje rakavih bolezni krvi z alogenično in avtologno presaditvijo krvotvornih matičnih celic.

Prenesi CV