Predstavitev
pom. akad. dr. Darko Veberič
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Fizika

E-pošta: darko.veberic@kit.edu

Zaposlitev: Karlsruhe Institute of Technology

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2001 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani s tezo "Močno korelirani elektroni v magnetnem polju". Diplomiral leta 1996 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Tirni diamagnetizem v modelu močno koreliranih elektronov".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Astrofizika osnovnih delcev, Kozmologija, Numerične metode