Predstavitev
pom. akad. dr. Zoran Žunič
Znanstvena veda: Tehnika
Znanstveno področje: Procesno strojništvo

E-pošta: zoran.zunic@amis.net

Zaposlitev: AVL-AST d.o.o.

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2006 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru s tezo "Mešana metoda robnih in končnih elementov za reševanje hitrostno vrtinčne formulacije Navier-Stokesovih enačb". Magistriral leta 1997 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru z nalogo "Numerična obravnava problema aerodinamike vozil". Diplomiral leta 1992 na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo "Avtomatiziran preračun krožnih transporterjev".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Računska dinamika tekočin, Metoda končnih prostornin, Prenos toplote, Procesna tehnika

Prenesi CV