Predstavitev
pom. akad. dr. Lijana Zaletel-Kragelj
Znanstvena veda: Medicina
Znanstveno področje: Javno zdravstvo (varstvo pri delu)

E-pošta: lijana.kragelj@mf.uni-lj.si

Zaposlitev: Medicinska fakulteta UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 1997 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Analiza učinkovitosti multiple regresije, diskriminantne analize in logistične regresije pri identifikaciji in vrednotenju napovednih dejavnikov prezgodnjega poroda". Magistrirala leta 1989 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo "Analiza rizičnih dejavnikov prezgodnjega poroda pri slovenskih porodnicah v letu 1986". Diplomirala leta 1982 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Njeno znanstveno-raziskovalno področje vključuje determinante družbenega in naravnega okolja. V zadnjih letih se s sodelavci ožje raziskovalne skupine ukvarja s problemom onesnaženosti zraka v povezavi z zdravjem ljudi.