Predstavitev
akad. pom. akad. dr. Franc Zadravec ***
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Literarne vede

E-pošta:

Zaposlitev: /

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1962 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Miško Kranjec (1908-1935)". Diplomiral leta 1952 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Težišče njegovih raziskav in analiz so obdobja novejše slovenske književnosti od moderne naprej. Vse tri literarne zvrsti in literarno kritiko preučuje kot izraz in sintezo umetnikovih osebnosti in družbenozgodovinskih danosti. Posebni poudarki veljajo umetnosti Ivana Cankarja, Otona Župančiča, Alojza Gradnika, Srečka Kosovela, Slavka Gruma, Ivana Preglja, Franceta Bevka, Cirila Kosmača, Miška Kranjca in Prežihovega Voranca v ustreznem evropskem literarnem kontekstu. Študije zajemajo tudi ekspresionistično liriko, prozo in dramatiko, teorijo realizma po moderni, novejšo literarno kritiko, slovenski roman XX. stoletja in slovensko zamejsko literaturo.