Predstavitev
akad. pom. akad. dr. Anton Vratuša ***
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Literarne vede

E-pošta:

Zaposlitev: Upokojen

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 1941 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Levec in Ljubljanski zvon". Diplomiral leta 1941 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Po letu 1945 njegova znanstvena, družbenopolitična, pedagoška in publicistična dejavnost zajema zlasti mednarodne odnose, vprašanje narodnih manjšin, človekovih pravic in trajnostnega razvoja ter delo v OZN. Danes je njegovo delovanje v povezavi s Prekmurjem usmerjeno v Krajinski park Goričko, na delovanje Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija in aktivnosti v okviru Pomurske akademsko znanstvene unije.