Predstavitev
pom. akad. dr. Tomaž Vaupotič
Znanstvena veda: Biotehnika
Znanstveno področje: Biotehnologija

E-pošta: vaupotic.tomaz@gmail.com

Zaposlitev: Lek d.d.

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2008 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Identifikacija in metabolni učinek diferenčno izraženih genov, odvisnih od signalne poti odziva HOG, pri halotolerantni črni kvasovki Hortea werneckii, adaptirani na povišano slanost". Diplomiral leta 2004 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Optimizacija presejalnega testa za določanje mutacij v genu HFE z uporabo PCR v realnem času".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
-Interakcije med zdravili -Diferenčno izražanje genov -Proteomika -Molekularna genetika -Regulacija metabolizma -Biotehnologija -Tehnologija rekombinantne DNA -Izolacija bioloških makromolekul -Genska diagnostika -Celično signaliziranje -Organelna biologija in biokemija