Predstavitev
pom. akad. dr. Cvetka Hedžet Toth ***
Znanstvena veda: Humanistika
Znanstveno področje: Filozofija

E-pošta: cvetka.toth@ff.uni-lj.si

Zaposlitev: /

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 1987 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Lukacsevo pojmovanje dialektike". Magistrirala leta 1975 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo "Umetnost kot spoznavni problem : vsebinska estetika pri Heglu, Lukacsu in Adornu". Diplomirala leta 1971 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "K vprašanju o dialektiki in razredni zavesti v Lukácsevi "Zgodovini in razredni zavesti"".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Področja njenega širšega znanstvenoraziskovalnega in predavateljskega delovanja so ontologija, metafizika, etika in aksiologija. Je redna profesorica za ontologijo in metafiziko.