Predstavitev
pom. akad. dr. Dejan Štefanec
Znanstvena veda: Tehnika
Znanstveno področje: Kemijsko inženirstvo

E-pošta: dejan.stefanec@mikrocaps.com

Zaposlitev: MikroCaps d.o.o.

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2007 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru s tezo "Porozni polimerni nosilci iz o/v emulzij z visokim deležem notranje faze". Diplomiral leta 2003 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo "Korozijske raziskave ortopedskih implantatov z elektrokemijsko impedančno spektroskopijo".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Ukvarja z razvojem in proizvodnjo specialnih kemikalij.