Predstavitev
pom. akad. dr. Slavica Šikovec ***
Znanstvena veda: Biotehnika
Znanstveno področje: Rastlinska produkcija in predelava

E-pošta:

Zaposlitev: Upokojena

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktorirala leta 1964 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo "Vpliv nekaterih polifenolov na vrelno fiziologijo kvasnic pri proizvodnji penečih vin". Diplomirala leta 1954 na Agronomsko gozdarski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Od leta 1954 do 1990 je bila zaposlena na Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo, današnji Biotehniški fakulteti v Ljubljani, od leta 1978 kot redna profesorica. Sodelovala je pri rajonizaciji vinogradništva v Sloveniji in pri pripravi zemljevidov s klasifikacijo vinogradniških leg v podravskem vinorodnem rajonu. Preučevala je fiziološko dozorelost lesa ameriških trtnih podlag, tehnološko zrelost grozdja ter industrijski način proizvodnje penin. Opravila je izolacijo in determinacijo avtohtonih kvasovk slovenskih vinorodnih rajonov in jih selekcionirala za vodeno alkoholno vrenje belih, rdečih in penečih vin. Na področju vinogradništva in vinarstva je delovala tudi v Avstriji, Nemčiji in Italiji. Leta 2004 je postala zaslužna profesorica ljubljanske univerze. Prejela je tudi naslov velika dama z viteškim križcem evropskega viteškega reda vin.