Predstavitev
pom. akad. dr. Milan Šernek
Znanstvena veda: Biotehnika
Znanstveno področje: Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo

E-pošta: milan.sernek@bf.uni-lj.si

Zaposlitev: Biotehniška fakulteta UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2002 - Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, USA s tezo "Comparative analysis of inactivated wood surface". Magistriral leta 1999 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z nalogo "Vpliv bistvenih dejavnikov na penetracijo in trdnost UF lepilnega spoja pri lepljenju bukovine". Diplomiral leta 1995 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Vpliv gradienta vlažnosti lesa na gradient temperature pri visokofrekvenčnem segrevanju".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Raziskuje in predava o lepilih, lepljenju lesa in lesnih kompozitih.