Predstavitev
pom. akad. dr. Milan Svetec
Znanstvena veda: Naravoslovje
Znanstveno področje: Fizika

E-pošta: milan.svetec@gmail.com

Zaposlitev: PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2007 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru s tezo "Vpliv defektov in nereda na fazno obnašanje nematskih in smektičnih termotropnih tekočih kristalov". Diplomiral leta 2002 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo "Anihilacija nematičnih točkovnih defektov v cilindrični kapilari". Diplomiral leta 1997 na Fakulteti za elektrotehniko , računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo "Nadzornik telefonskega priključka".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Raziskovalno deluje na področju teoretične fizike tekočih kristalov in na širšem področju faznih prehodov (faznih transformacij).

Prenesi CV