Predstavitev
pom. akad. dr. Janko Slavič
Znanstvena veda: Tehnika
Znanstveno področje: Konstruiranje

E-pošta: janko.slavic@gmail.com

Zaposlitev: Fakulteta za strojništvo UL

Bibliografija:
Osebna bibliografija COBISS


Univerzitetna izobrazba:
Doktoriral leta 2005 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani s tezo "Nelinearna in nezvezna dinamika sistema diskretno definiranih togih teles z enostranskimi kontakti". Diplomiral leta 2001 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo "Identifikacija dušenja nihajočih sistemov z več prostostnimi stopnjami z uporabo valčne transformacije".

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:
Področje raziskovanja: Procesiranje signalov, identifikacija parametrov, zaznavanje napak, dinamika togih teles z nezveznimi in nelinearnimi kontakti, eksperimentalna dinamika, strukturna dinamika in pospešeno vibracijsko testiranje. Pedagoška področja: Dinamika, Mehanska nihanja, Strukturna dinamika, Numerične metode